PG và nhân tượng cho chương trình khai trương gian hàng CITIZEN

Tác giả: trucnguyen ngày đăng: 20 Tháng Bảy, 2015