Lễ khởi công đường dẫn cầu Bắc Luân 2 nối Việt Nam-Trung Quốc

Tác giả: domino ngày đăng: 20 Tháng Năm, 2015