Người mẫu, Ca sĩ chương trình Khai trương Mipec Tower

Tác giả: trucnguyen ngày đăng: 2 Tháng Bảy, 2013