PG Khánh thành nhà máy nhiệt điện Mạo Khê

Tác giả: trucnguyen ngày đăng: 12 Tháng Hai, 2014