Thông tin, các khóa tuyển sinh, cơ hội nghề nghiệp cho các bạn sinh viên, học sinh các trường cao đẳng, đại học nghệ thuật, những bạn yêu thích, có năng khiếu về nghệ thuật.