Thư ký có ngoại hình xuất sắc - đào tạo bài bản, kỹ lưỡng.