Tạo hình ấn tượng, độc đáo, thu hút sự chú ý nhưng vẫn làm nổi bật lên nội dung mà khách hàng hướng tới.