Các thông tin về tuyển dụng nhân sự làm việc tại công ty người mẫu Á Châu được đăng tải tại đây. Xin lưu ý chúng tôi chỉ nhận hồ sơ online, nếu hồ sơ của bạn được duyệt, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn. Vui lòng không gọi điện làm phiền trước khi hồ sơ được xét duyệt.